OKS 601-400ml – תרסיס שמן משחרר חלודה ומגן מקורוזיה

OKS 601-400ml

תרסיס שמן מינרלי חודר המגן בפני קורוזיה ומשחרר חלודה. בעל צמיגות נמוכה המכיל חומרי השבחה. שקוף, בעל יכולת שימון טובה בזכות אחוז גבוה של שמן. דוחה לחות ומים, ויעיל לטיפול ומניעת חריקות במנגנונים מכניים.
גודל אריזה - 400ml

עמיד בפגעי הסביבה.
עמידות במים.
הגנה בפני קורוזיה, עמידות לטווח ארוך.
ניתן לריסוס במערכת אויר דחוס.
צמיגות VG 3.
יעיל בטווח טמפרטורות: מ- 30ºC- עד 60ºC+

לשחרור ברגים חלודים.
לשימון, להחלקה והורדת מקדם החיכוך, במנגנוני נעילה, צירים, מוטות מובילים, גלגלי שיניים, ותותבים.
להגנה בפני קורוזיה.
להגנה על מגעים חשמליים.
לניקוי חלקי מכונות ומשטחים ממשקעים ישנים של שמנים, גריז ודלק.
מתאים גם לניקוי מזוט ומשקעיו ממכלים ומחליפי חום.
להסרת דבק של מדבקות.

יש ללנער את התרסיס ולרסס על החלקים המטופלים. ניתן להפעיל את התרסיס גם הפוך. לפעולה מיטבית, לאחר היישום יש לתת לחומר לפעול לפני המשך פעילות.
יש לחזור על הטיפול במידת הצורך.