OKS 510-500gr – ציפוי סיכה יבשה MoS2

OKS 510-500gr

ציפוי סיכה יבשה על בסיס MoS2, בעל הידבקות טובה למתכת ומקדם חיכוך נמוך במיוחד. מתמצק במהירות בטמפרטורת החדר תוך 30 דקות. מקנה עמידות מעולה בעומס ומהווה מנגנון סיכה לחירום.
מתייבש בטמפ' החדר תוך 30 דקות.
יעיל בטווח טמפרטורות: עד 450ºC+ .
גודל אריזה - 500Gr

עמידות בתנאי שחיקה בעומסים גבוהים.
עמידות לטווח ארוך.

להחלקה – הורדת מקדם החיכוך ל-0.07 (באפיצות דחוקה), במיסבי החלקה, צירים, מוטות מובילים, גלגלי שיניים, ותותבים.
במערכות העובדות בתנאי אבק, וטמפרטורה קיצונית, קרינה וואקום גבוה.
למערכות שעובדות בעומס גבוה.
כשכבת סיכה ראשונה מתחת לשמן או גריז ומהווה מנגנון סיכה לחירום.
מתאים לעבודה בטמפרטורות גבוהות, ונמוכות.

יש לנקות את פני השטח היטב לפני יישום מכיוון שהחומר חייב להיות במגע עם מתכת חשופה. ניתן לשפר את היצמדות הציפוי על ידי טיפול מכין כדוגמת התזת חול.
יש לנער את הנוזל היטב. יש לרסס, לטבול או להבריש את החלקים הנקיים. עובי שכבה 10-15 מיקרון.
בחורף מומלץ לחמם את החלקים ל 30 מעלות. 
אין צורך במדלל.