OKS 479-400ml – גריז לטמפ’ גבוהה בתעשיית המזון

OKS 479-400ml

גריז סינתטי מלא לתעשיית המזון עם מסמיך אלומיניום קומפלקס. משמש למיסבים ומכלולים אחרים העובדים בטמפ' גבוהה. מאושר מזון ברמה NSF H1.
עמיד בפני מים קרים וחמים, אדי מים, חומרי ניקוי וחיטוי.
גודל אריזה - 400ml

עמיד בטמפ’ גבוהה.
עמיד לאורך זמן בזכות יכולת הצמדות גבוהה למתכת, עמידות בחימצון וזיקון.
עמיד בפני מים חמים וקרים, אדי מים, חומרי ניקוי וחיטוי.
צמיגות שמן הבסיס 360 סנטיסטוקס.
יעיל בטווח טמפ’ מ-40ºC- עד 160ºC.

לסיכת מיסבים בתעשיית המזון.

לאחר ניקוי שאריות חומר ישן עם OKS 2611 יש למרוח שכבה כך שתפריד בין שני המשטחים בעלי התנועה היחסית.
יש להקפיד למלא את המיסב ע”פ הגדרות יצרן המיסב ותנאי העבודה.
במיסב הנע במהירות רגילה יש למלא כ-1/3 מהחלל הפנימי בין טבעות המיסב
למהירויות גבוהות יש למלא רק 1/4 מחלל המיסב.
לאטימה או למיסב איטי, יש למלא את כל החלל.