OKS 422-1kg – גריז לסיכה לטווח ארוך

OKS 422-1kg

גריז סינתטי לסיכה לטווח ארוך. מתאים לטמפרטורה גבוהה, עומסי שחיקה גבוהים, ומהירויות גבוהות. נצמד היטב לפני השטח. דוחה לחות ומים. על בסיס שמן סינתטי,עם מסמיך בריום קומפלקס. בצבע בהיר.
גודל אריזה - 1kg

יעיל בטווח טמפרטורות: מ- 40ºC- עד 180ºC+ .
עמידות מעולה לטווח ארוך.
בעל DN Value 800,000 mm/min.
עמידות במים.
עמידות במהירויות גבוהות.

חומר סיכה למיסבים, מנגנוני החלקה, גג"ש, חלזונות וחלקים מכאניים דומים שעובדים בעומס גבוה, טמפ' גבוהה ומהירות החלקה גבוהה.
עמידות מצויינת בשחיקה ובהלמים.
מתאים בתחומי עבודה שמעבר לגבול לגריזים סטנדרטיים.
צמיגות שמן הבסיס: 50 סנטיסטוקס.

לאחר ניקוי שאריות חומר ישן עם OKS 2611 יש למרוח שכבה כך שתפריד בין שני המשטחים בעלי התנועה היחסית.
יש להקפיד למלא את המיסב ע"פ הגדרות יצרן המיסב ותנאי העבודה.
במיסב הנע במהירות רגילה יש למלא כ-1/3 מהחלל הפנימי בין טבעות המיסב.
למהירויות גבוהות יש למלא רק 1/4 מחלל המיסב.
לאטימה או למיסב איטי, יש למלא את כל החלל.
הגירוז ידני או באמצעות מערכת סיכה מרכזית.

400ml