OKS 402-1kg – גריז לסיכת מיסבים

OKS 402-1kg

גריז רב תכליתי לסיכת מיסבי גלגול והחלקה, ולכישורים ולצירים. לעומסי שחיקה רגילים, מוריד חיכוך ועמיד בצורה טובה בחימצון וזיקון. על בסיס שמן מינרלי, עם מסמיך ליתיום.
גודל אריזה - 1kg

צבע בז'.
צמיגות שמן הבסיס 110 סנטיסטוקס
עמידות טובה בפני לחצים ומים.
עמיד בפני חימצון וזיקון.
יעיל בטווח טמפרטורות: מ- 30ºC -עד- 120ºC+ .
בעל DN Value 500,000 mm/min.

סיכת מיסבי גלגול והחלקה, לכישורים ולצירים לתחבורה ולחקלאות.
לסיכה ארוכת טווח למיסבים וחלקי מכונות.

לאחר ניקוי שאריות חומר ישן, עם OKS 2611, יש למרוח שכבה כך שתפריד בין שני המשטחים בעלי התנועה היחסית.
יש להקפיד למלא את המיסב ע"פ הגדרות יצרן המיסב ותנאי העבודה.
במיסב הנע במהירות רגילה יש למלא כ-1/3 מהחלל הפנימי בין טבעות המיסב.
לאטימה או למיסב איטי, יש למלא את כל החלל.
הגירוז ידני או באמצעות מערכת סיכה מרכזית.

400Gr
5Kg