OKS 2621-400ml – תרסיס לניקוי מגעים חשמליים

OKS 2621-400ml

תערובת ממיסים לניקוי יעיל והמסת תחמוצות רופפות, משקעי ארוזיה של קטבים חשמליים, אבק או נסורת.
אפקטיבי הודות ליכולת ניקוי גבוהה. מתנדף בצורה מהירה ללא משקעים.
גודל אריזה - 400ml

אלקטרוניקה ומעגלי חשמל

יעיל לניקוי מנגנוני מגעים מכניים מחלקיקי לכלוך המונעים מגע הדוק.
שימושי בתחומי האלקטרוניקה והחשמל.

לפני השימוש יש לנתק חשמל ולנטרל חשמל סטטי.
יש לנער את התרסיס ולרסס על המשטחים החלקים המלוכלכים. כדאי להיעזר בסמרטוט נקי על מנת להסיר חלקיקי שומן ולכלוך.
יש לחזור על הטיפול  לפי הצורך.
לאחר קבלת משטחים נקיים, רצוי לגרז מיד עם לובריקנטים המתאימים במיוחד למגעים.
החומר דליק מאד.