OKS 2611-500ml – תערובת לניקוי והמסת שומנים

OKS 2611-500ml

תערובת ממיסים לניקוי יעיל והמסת שומנים. מתנדף בצורה מהירה, ללא משקעים.
גודל אריזה - 500ml

ידידותי לסביבת המשתמש.
ניתן לריסוס במערכת אויר דחוס.

יעיל לניקוי מנגנונים מכניים מגריז ישן או מלוכלך לפני הדבקה.
לגירוז או שימון מחדש.
למנגנוני נעילה, צירים, מוטות מובילים, מיסבים, גלגלי שיניים, ותותבים  במערכות נשק.
ממיס ומסיר דיו.

יש לנער את התרסיס. יש לרסס על המשטחים החלקים המלוכלכים ולהיעזר בסמרטוט נקי על מנת להסיר חלקיקי שומן ולכלוך. יש לחזור על הטיפול לפי הצורך. לאחר קבלת משטחים נקיים, יש לגרז מיד.