OKS 230-250gr – משחה למניעת היתפסות וקורוזיה

OKS 230-250gr

משחה שחורה להרכבה ולמניעת היתפסות וקורוזיה לטווח ארוך ולטמפ' גבוהה. נצמדת היטב למתכת. על בסיס שמן פוליגליקול עם מוצקי סיכה ומוליבדן דיסופיד.
יעילה בטווח טמפרטורות: מ- 35ºC- עד 450ºC+ .
שמן הבסיס מתאייד ב-200ºC.
גודל אריזה - 250Gr

מתאים לעבודה בטמפרטורות גבוהות, עמידות בתנאי שחיקה בעומסים גבוהים.

להרכבה של חלקים באפיצות נמוכה.
מגינה מפני התפסות של משטחי מתכות ותבריגים החשופים לטמפרטורות גבוהות ותנאי קורוזיה סביבתיים.

יש למרוח שכבה כך שתפריד בין שני משטחי המתכת, או בין שני חלקי התבריג: בין הבורג לבין ההברגה הפנימית.