Loctite 932-50ml – דבק לאבטחת ברגים זעירים

Loctite 932-50ml

דבק אנארובי חד רכיבי בחוזק נמוך המיועד לאבטחת ברגים זעירים מחומרים מתכתיים רכים אותם נדרש להבריג מדי פעם לשם תחזוקה וכוונון בעזרת כלי עבודה ידניים סטנדרטיים. הדבק מתמצק כאשר מייושם בין שני משטחים מתכתיים צמודים כאשר נמנע מגע עם אוויר. הדבק מונע התרופפות ברגים עדינים כתוצאה מרעידות האביזר המתוברג.
גודל אריזה - 50ml

מתאים במיוחד ליישומים באלקטרוניקה, ברגי כוונון עדינים המיועדים לפירוק ללא מאמץ וללא פגיעה בתבריגים.