Loctite-7063 תרסיס ניקוי לפני הדבקה

L-7063

לוקטייט 7063 הנו חומר ניקוי מבוסס ממסים שאינו כולל CFC. חומר זה פותח במיוחד להסרת שומנים וזיהומים אחרים מחלקים המיועדים להדבקה. מוצר זה מהווה תחליף מצוין לחומר הניקוי המסוכן לשימוש מסוג Trichloroethane. המוצר דליק מאד ועל אף שמרכיביו העיקריים Hydrocarbon, alcohol and Methylal הנם חומרים ידידותיים לסביבה יש להשתמש במוצר על פי המוגדר בדפי הבטיחות וגהות MSDS בסביבה מאווררת היטב. בעת יישום על גבי חומר פלסטי יש לבצע תחילה ניסוי באזור מוסתר כדי לוודא שהחומר אינו פוגע באביזר הפלסטי.
יישום -
לפני כל פעולת הדבקה ובמיוחד בעת שימוש בדבקים אנארוביים מומלץ לנקות את משטחי ההדבקה ולהשתמש בחומר ניקוי זה. שימוש במוצר מאפשר חיבור כימי טוב של הדבק לחלק המודבק מבלי להשפיע על חוזק ההדבקה או להאיץ אותה.
בעת היישום מומלץ לרסס כמות נדיבה על פני החלק (אם ניתן – להציב את החלק במצב אנכי), לנגב את החלק במטלית נקייה תוך תנועה בכיוון אחד (למטה, אם החלק אנכי), ניתן לחזור על הפעולה, להמתין עד התאדות כל מרכיבי החומר וכאשר החלק יבש לחלוטין ליישם את הדבק.