Loctite 641-50ml – דבק אנאירובי בחוזק בינוני

Loctite 641-50ml

דבק אנארובי בחוזק בינוני המיועד להדבקה וקיבוע של חלקים גליליים, כאשר פירוק באמצעות כלים רגילים נדרש מעת לעת לשם תחזוקה. המוצר מתמצק בהיעדר אוויר, בין שני משטחי מתכת צמודים ומונע התרופפות ונזילה כתוצאה מזעזועים ורטט.
גודל אריזה - 50ml

לקיבוע גלים בתוך מיסבים.

10ml