Loctite 640-50ml – דבק אנאירובי בחוזק גבוה

Loctite 640-50ml

דבק אנארובי בחוזק גבוה המיועד להדבקה וקיבוע של חלקים גליליים. המוצר מתמצק בהיעדר אוויר, בין שני משטחי מתכת צמודים ומונע התרופפות ונזילה כתוצאה מזעזועים ורטט.
גודל אריזה - 50ml

לניעת חופש בהרכבות שחוקות.
לקיבוע מיסבים, קיבוע שרוולים ותותבים לצירים ולתיבות.
שחזור חלקים והרכבות שחוקות.