Loctite 635-50ml – דבק לקיבוע בחוזק גבוה

Loctite 635-50ml

לוקטייט 635 דבק אנארובי בחוזק גבוה המיועד להדבקה וקיבוע של חלקים גליליים. המוצר מתמצק בהיעדר אוויר, בין שני משטחי מתכת צמודים ומונע התרופפות ונזילה כתוצאה מזעזועים ורטט.
גודל אריזה - 50ml

לקיבוע ונעילת שרוולים ותותבים לצירים ולתיבות.