Loctite 609-50ml – דבק לקיבוע ונעילת תותבים וצירים

Loctite 609-50ml

דבק אנארובי בחוזק בינוני המיועד להדבקה וקיבוע של חלקים גליליים. החומר מתמצק בהעדר אויר, בין שני משטחי מתכת צמודים ומונע התרופפות ונזילה כתוצאה מזעזועים ורטט.
גודל אריזה - 50ml

דבק אנאירובי – מתמצק בהעדר אויר.
מונע נזילות כתוצאה מרעידות.

לקיבוע ונעילת שרוולים ותותבים לצירים ולתיבות.