Loctite 573-50ml – דבק אנארובי לאיטום אוגנים

Loctite 573-50ml

דבק אנארובי לאיטום אוגנים המתמצק בעת מגע עם משטחים מתכתיים בהעדר אוויר. מיועד לנעילה ואיטום של אוגני מתכת ויוצר אטם חזק מאד בין רכיבי מתכת קשיחים. מתאים לאטימת תיבות הילוכים, ראשי מנוע ואגני שמן. מונע התרופפות ונזילה כתוצאה מזעזועים ורטט.
גודל אריזה - 50ml

התכונה התיקסוטרופית של החומר מונעת נזילתו ומריחתו באזורים שאינם רצויים.

מיועד לאיטום נגד דליפות מים, שמן ורוב החומרים האורגניים השכיחים.