Loctite 542-50ml – דבק לאיטום ואבטחת ברגים

Loctite 542-50ml

לוקטייט 542 דבק אנארובי חד רכיבי בחוזק בינוני המיועד לאיטום ואבטחת ברגים אותם נדרש לפרק מדי פעם בעזרת כלי עבודה ידניים סטנדרטיים. הדבק מתמצק כאשר מייושם בין שני משטחים מתכתיים צמודים כאשר נמנע מגע עם אוויר.
גודל אריזה - 50ml

הדבק מונע התרופפות ברגים ונזילה מקדחים כתוצאה מרעידות האביזר המתוברג.
התכונה התיקסוטרופית של לוקטייט 542 מונעת את זליגת הדבק ומריחתו באזורים לא רצויים.

לאיטום ואבטחת ברגים שצריך לפרק אותם מדי פעם.