Loctite 5331-100ml – חומר איטום סיליקוני לצנרת

Loctite 5331-100ml

חומר איטום סיליקוני לאביזרים מתוברגים. מתאים מאד לאיטום צנרת, ומחברים במערכות מים חמים או קרים. האיטום הנוצר בעל כוח חלש ואטימה חזקה, ניתן לפירוק בקלות.
גודל אריזה - 100ml

האיטום הנוצר בעל כוח חלש ואטימה חזקה.
ניתן לפירוק בקלות.

לאיטום צנרת, ומחברים במערכות מים חמים או קרים.