Loctite 5188-50ml – דבק לאיטום אגני מתכת

Loctite 5188-50ml

לוקטייט 5188, דבק אנארובי לאיטום אוגנים. הדבק מתמצק בעת מגע עם משטחים מתכתיים בהעדר אוויר. מיועד לנעילה ואיטום של אוגני מתכת. מונע התרופפות ונזילה כתוצאה מזעזועים ורטט. מיועד לאיטום נגד דליפות מים, שמן ורוב החומרים האורגניים השכיחים.
גודל אריזה - 50ml

עמיד גם בחשיפה ארוכה לטמפרטורות גבוהות.
יוצר אטם חזק מאד בין רכיבי מתכת קשיחים.

מתאים לאטימת תיבות הילוכים, ראשי מנוע ואגני שמן במיוחד כאלו העשויים מאלומיניום.
ניתן ליישום גם על משטחים שאינם נקיים לחלוטין הנושאים עקבות שמן.
מאפשר איטום ללחצים נמוכים מייד עם השלמת הרכבת האוגן עדיין לפני גמר תהליך המיצוק.