Loctite 425-20gr – דבק לקיבוע והבטחת ברגים

Loctite 425-20gr

דבק ציאנואקרילט המשמש לקיבוע תבריגים ממתכת ומחומרים פלסטיים ניתן ליישום לפני או גם אחרי פעולת ההברגה. משמש להבטחת ברגים ופוטנציומטרים מפני פתיחה באמצעות יישום על ראש הבורג או האום לאחר הסגירה. ניתן להאיץ את משך המיצוק באמצעות חומר מאיץ לציאנואקרילט כגון 7113
גודל אריזה - 20gr

לקיבוע תבריגים ממתכת.
להבטחת ברגים.