Loctite 3211-25ml – דבק uv לשימושים רפואיים

Loctite 3211-25ml

דבק אקרילט אורתן מופעל UV מאושר לשימוש באביזרים רפואיים להדבקת סוגים רבים של חומרים פלסטיים לעצמם, למתכות ולזכוכית. לדבק צמיגות גבוהה ותכונתו הטיקסוטרופית מונעת נזילות ומריחה במקומות לא רצויים. המיצוק המיידי תחת קרינת UV (אך גם באור נראה באנרגיה גבוהה) מאפשר קצב עבודה גבוה מאד בקווי ייצור תעשיתיים.
גודל אריזה - 25ml

בעל צמיגות גבוהה.
מונע נזילות ומריחה במקומות לא רצויים.

מאושר לשימוש לאביזרים רפואים.