Loctite 270-50ml – חומר איטום ואבטחת הברגות

Loctite 270-50ml

חומר איטום ואבטחה חד מרכיבי לאבטחה וקיבוע קבועים של ברגים שאינם מיועדים לפירוק לאחר הרכבתם. המוצר מתמצק בהיעדר חשיפה לאוויר בין שני משטחי מתכת צמודים ומונע התרופפות ונזילה כתוצאה מזעזועים ורטט של המכשיר בו הבורג מותקן.
גודל אריזה - 50ml

פועל לא רק על מתכות פעילות (כגון נחושת ופליז) אלא גם על מצעים פאסיביים כגון פלדת אל-חלד ומשטחים מצופים.

מתאים במיוחד לעבודות בהן נדרש קיבוע בחוזק רב כאשר נדרש לפרק הבורג לעיתים רחוקות מאד כגון חיזוק ברגי מנוע, חיזוק אומים לברגים בבתי משאבה.

10ml