Loctite 242-50ml -חומר איטום לאבטחת הברגות

Loctite 242-50ml

דבק אנארובי חד רכיבי בחוזק בינוני המיועד לאיטום ואבטחת ברגים אותם נדרש לפרק מדי פעם בעזרת כלי עבודה ידניים סטנדרטיים. הדבק מתמצק כאשר מייושם בין שני משטחים מתכתיים צמודים כאשר נמנע מגע עם אוויר.
גודל אריזה - 50ml

הדבק מונע התרופפות ברגים ונזילה מקדחים כתוצאה מרעידות האביזר המתוברג.

מתאים במיוחד למשטחים לא אקטיביים כגון פלדת אל-חלד ומשטחים מצופים, כאשר דרושה האפשרות לפירוק עם כלי עבודה ידניים לצורך שירות.

10ml