LFR-710NC-1GL-Frecote – נוזל הפרדה

LFR-710NC-1GL

נוזל לתבניות להפרדת יציקות חומרים תרמופלסטיים כגון יציקות אפוקסי, מיועד לטמפרטורות יציקה גבוהות, יישום אחד מאפשר ביצוע יציקות אחדות. מאושר לשימוש באביזרים תעופתיים על ידי יצרני מטוסים מובילים
גודל אריזה - 1GL