LFR-700NC-1GL-Frecote – נוזל הפרדה לפוליאסטר

LFR-700NC-1GL

נוזל ליישום על גבי תבניות להפרדת יציקות חומרים תרמופלסטיים כגון יציקות אפוקסי, יישום אחד מאפשר ביצוע יציקות אחדות. מאושר לשימוש באביזרים תעופתיים על ידי יצרני מטוסים מובילים.
גודל אריזה - 1GL