LE-ECCO-285 – דבק אפוקסי מוליך חום

LE-ECCO-285

Eccobond 285 - דבק אפוקסי מוליך חום
LE-ECCO-285 דבק אפוקסי משחתי מוליך חום. דבק אפוקסי דו רכיבי, ניתן לערבוב עם מגוון קטליסטים. בעל תכולת מלאנים גבוהה מאד להגדלת מקדם העברת החום.
גודל אריזה - 8Kg

משחתי תיקסוטרופי.

ניתן לשימוש במערכות קריאוגניות.
מתאים להדבקת מתכות וחומרים קרמיים.
להדבקת Heat-Sink ויישומים בהם נדרש להתמודד עם העברת חום גדולה ומאמצים תרמיים.

 

8kg