LE-ABLE84-1 – אבלבונד – דבק אפוקסי מוליך חשמל

LE-ABLE84-1

LE-ABLE84-1
LE-ABLE84-1, דבק אפוקסי חד רכיבי למיקרואלקטרוניקה. אבלבונד, מוליך חשמל, ומבודד לאלקטרוניקה. הדבק מעורבב מראש במפעל מיועד לבידוד חשמל ולהדבקת רכיבים אלקטרוניים.

הדבק מסופק ונשמר במינוס 40 מעלות. 

הדבקה באלקטרוניקה.
הדבקות לא מוליכות.
מיועד להגנה וספיגת מאמצים כאשר מדביקים ICS גדולים.