LE-ABL-958 – דבק אפוקסי מבודד לאלקטרוניקה

LE-ABL-958

LE-ABL-958 - דבק אפוקסי מבודד לאלקטרוניקה
LE-ABL-958 דבק אפוקסי חד רכיבי מבודד לאלקטרוניקה. אבלבונד, חד מרכיבי (מעורבב מראש במפעל) מבודד חשמל להדבקת רכיבים אלקטרוניים. מסופק ונשמר במינוס 40 מעלות. מיועד להגנה וספיגת מאמצים כאשר מדביקים ICS גדולים.

הדבקה באלקטרוניק.
הדבקות לא מוליכות