LE-2902 – דבק אפוקסי מוליך חשמל

LE-2902

LE-2902 דבק אפוקסי מוליך חשמל וחום - טרא-דאקט. בעל חוזק הדבקה גבוה, מתאים להדבקת מגוון רחב של חומרים, דו רכיבי, כולל אבקת כסף להולכה, מיצוק בטמפרטורת החדר.
גודל אריזה - 10gr

מאושר תקן נאסא ל Outgassing

מיועד להדבקה ואיטום של רכבים כאשר נדרשת הולכה חשמלית ותרמית טובה. 
מתאים מאד למקרים בהם הלחמה אינה אפשרית עקב אי עמידת הרכיבים בטמפרטורות הלחמה. 

2.65gr