LE-2850FT – דבק אפוקסי מוליך חום מבודד חשמל

LE-2850FT

דבק אפוקסי מוליך חום מבודד חשמל - סטייקאסט. חומר יציקה ואנקפסולציה מוליך חום, מתאים גם להלמי חום, יציב בטמפרטורות גבוהות ומונע מהרכיבים מאמצים מכניים. דו רכיבי, בעל מספר קטליסטים המאפשרים תכונות שונות.
גודל אריזה - 1Kg

עמידות במתחי פריצה גבוהים.
עמידות טובה לחומרים כימיים.

אפוקסי ליציקה באלקטרוניקה.
להלמי חום.