HO-230M-50gr – Omnifit – חומר איטום בחוזק גבוה

HO-230M-50gr

אומניפיט 230M חומר איטום ואבטחה חד מרכיבי לאבטחה בחוזק גבוה בתנאי טמפרטורה גבוהה עד 180 מעלות צלסיוס של ברגים שמיועדים לפירוק לעיתים רחוקות באמצעות כלים מיוחדים. המוצר מתמצק בהיעדר חשיפה לאוויר בין שני חלקי מתכת צמודים -אום ובורג - ומונע התרופפות ונזילה כתוצאה מזעזועים ורטט של המכשיר בו הבורג מותקן.
גודל אריזה - 50gr

בעזרת קטליזטור 7471 פועל לא רק על מתכות פעילות (כגון נחושת ופליז) אלא גם על מצעים פאסיביים כגון פלדת אל-חלד ומשטחים מצופים.