HO-200M-50gr – Omnifit – דבק אנאירובי בחוזק גבוה

HO-200M-50gr

אומניפיט 200M חומר איטום ואבטחה חד מרכיבי לאבטחה בחוזק גבוה של ברגים שמיועדים לפירוק לעיתים רחוקות באמצעות כלים מיוחדים. המוצר מתמצק בהיעדר חשיפה לאוויר בין שני חלקי מתכת צמודים -אום ובורג - ומונע התרופפות ונזילה כתוצאה מזעזועים ורטט של המכשיר בו הבורג מותקן.
גודל אריזה - 50gr

בעזרת קטליזטור 7471 פועל לא רק על מתכות פעילות (כגון נחושת ופליז) אלא גם על מצעים פאסיביים כגון פלדת אל-חלד ומשטחים מצופים.