מד זרימה – Flowmeter – מד ספיקה

מדי ספיקה בגדלים שונים עם סקלה שבין "2 ל- 19, מיועד למדידת ספיקות אויר, גזים ונוזלים. מדי ספיקה להתקנה אנכית בלבד. מבנה עם מצוף שמסמן את ערך הספיקה על הסקלה שעל הטיובה. רמות דיוק בין 2% ל- 5% FS בהתאם לדגמים. חיבורים - תחתי / עילי או אחורי.

תחום ספיקות – בהתאם לדרישה ולסוג הזורם.
למדידה בנוזלים.
למדידה באויר.
אופציה לקבל עם קצוות פליז, קצוות נירוסטה, קצוות pvc.
ניתן לקבל עם חיבורים “2 וגם “2.5.