וסת לחץ – Pressure Regulator

מותקנים בקווי גזים בתעשייה וברפואה. ניתנים להתקנה על גליל גז עם חיבור תואם לפי סוג הגז בדרגות ניקיון בטורה 99.999%. חומרי מבנה גוף - פליז מצופה ניקל, עם דיאפרגמה פלב"מ או גוף פלב"מ בהתאם לסוג הגז או לדרישה. וסתי לחץ דו דרגיים להפחתת לחץ מערכים גבוהים לנמוכים במיוחד תוך שמירה על דיוק מקסמילי ביציאה.

טווחי לחצים – כניסה עד 4500PSI.
טווחי לחץ יציאה בין 0-25PSI  עד 0-250PSI ברוב הדגמים.
טוב לגזים אנרטיים ונקי לחמצן.
טווח קוטר חיבורים – “1- “1/4 NPT,