מדי לחץ למערכות מים, נוזלים וגזים, ומד לחץ הפרשי. מדי זרימה, מדי ספיקה, וטרמומטר בי מטל.

67 תוצאות