על מנת לתפעל מערכות רבות שונות ומגוונות בתעשייה ובמערכות בכלל, נמדדים ומבוקרים ערכים שונים בהם ע”י מכשירי מדידה ובקרה שונים וברמות דיוק שונים.

מהו לחץ?מד לחץ דיגיטלי עם כיסוי מגן גומי
לחץ הינו כוח ליחידת שטח המופעל במאונך למשטח מסוים. סימנו הבינלאומי הוא האות P. את הלחץ ניתן למדוד ביחידות שונות ברחבי בעולם כאשר היחידות המדידה הנפוצות הם: אטמוספרות, בר,פסקל, PSI ועוד .
לעיתים לחץ יכול להיות מוגדר גם בתוך חומר, כאשר אין משטח ממשי שעליו פועל כוח כגון. בנוזלים ובגזים הלחץ הוא הכוח שיוצרת התנגשות של מספר רב של מולקולות החומר והלחץ מוגדר ככוח שפועל על חלקי שטח.
את הלחץ ניתן למדוד בעזרת מנומטר המודד לחץ בנוזלים ובגזים. כאשר מודדים לחץ נקודת האפס היא לחץ של 1 אטמוספרה אבסולוטית ואילו לחץ של 0 אבסולוטי הינו ואקום (ריק).

מהו מד לחץ? מד לחץ הוא מכשיר המיועד למדוד ערכי לחץ שונים באפליקציות שונות, רגילות ומיוחדות. כאשר קיימים סוגים שונים של מדי לחץ כגון:
· מדי לחץ מחומרי מבנה שונים.
· מדי לחץ אנלוגים ודיגיטלים.
· מדי לחץ בגדלים שונים.
· מדי לחץ בטווחי לחצים שונים.
· מדי לחץ עם הברגות שונות, חומר הברגה שונה.
· מדי לחץ נקיים לתעשיית המזון עם חיבורים לפי תקן מזון.
· מדי לחץ עם חיבורים תחתיים או אחוריים, עם חיבור לפנל ובלי.
· מדי לחץ לגזי קירור שונים לפי תקן גזי קירור.

מהו מתמר לחץ? מתמר לחץ הוא מכשיר המודד לחץ ומסוגל להמיר אותו לאות חשמלי ולשדרו לקריאה מרחוק. בתעשיה קיימים סוגים שונים של מתמרי לחץ כגון:
· מתמרי לחץ לתחומי לחץ שונים.
· מתמרי לחץ מחומרי מבנה שונים.
· מתמרי לחץ עם הברגות שונות.

מתמר - משדר לחץ קופמקטי
· מתמרי לחץ המשדרים אות חשמלי מסוגים שונים.
· מתמרי לחץ עם תצוגה מקומית.

מהו מפסק לחץ? מפסק לחץ הוא מכשיר המודד לחץ ומפסיק או מפעיל מערכות ואו התראות ע”פ ערכי הלחץ שהוגדרו. קיימים מספר סוגים של מפסקי לחץ כגון:
· מפסקי לחץ לטווחי לחצים שונים.
· מפסקי לחץ עם מגעי חשמל שונים.
· מפסקי לחץ להפסקת לחץ גבוה ואו נמוך.
· מפסקי לחץ מחומרי מבנה שונים.
· מפסקי לחץ דיפרנציאלים.

מהי מדידת טמפרטורה?
טמפרטורה הוא מונח שנועד לכמת את מה שאנו מבינים כ”חם” ו”קר”. מבחינה פיזיקלית הטמפרטורה הינה גודל המבטא את “רמת התנועה” של חלקיקי החומר ומהווה מדד לאנרגיה הקינטית של החלקיקים.
סימנו הבינלאומי הוא האות T.
הטמפרטורה נמדדת במעלות, וביחידות מידה שונות. כאשר יחידות המידה הנפוצות הן :
פרנהייט (F°) וצלסיוס (C°). יחידה נוספת המשמשת בעיקר לצרכים מדעיים היא קלווין (K°).
את הטמפרטורה מודדים בעזרת טרמומטר (מד טמפרטורה). טרמומטר הוא מכשיר המודד את ערכי הטמפרטורה.
מערכות רבות בתעשיות השונות פועלות בתחומי טמפרטורה שונים בנוזלים בגזים ובכלל.
במערכות שונות יש לדאוג לבקרה, מדידה ושינויי תהליך ע”י שינויי טמפרטורה.
לחץ וטמפרטורה הינם ערכים התלויים זה בזה.

מד טמפרטורה הוא מכשיר המיועד למדוד ערכי טמפרטורה שונים באפליקציות שונות, רגילות ומיוחדות. להלן מדי הטמפרטורה השונים:
· מדי טמפרטורה עגולים, אנלוגים ודיגיטלים.
· מדי טמפרטורה אנכיים וזויתיים.
· מדי טמפרטורה לתחומי טמפרטורות שונות.

טרמומטר - מד טמפרטורה עם רגש קפילרי
· מדי טמפרטורה מחומרי מבנה שונים .
· מדי טמפרטורה עם רגשים מחומרים שונים ובאורכים שונים.
· מדי טמפרטורה עם יציאות חשמליות שונות לקריאה מרחוק.
· שילוב של אפשרויות שנזכרו לעייל.

מהי ספיקה? ספיקה היא כמות או מסת הזורם (נוזל, גז וכדומה) העובר דרך שטח חתך נתון ביחידת זמן. הספיקה היא נפח או מסת הזורם המועבר בזרימה כולה ליחידת זמן.
סימנו הבינלאומי הוא האות Q .
מקובל להבדיל בין ספיקה מסית (מסה ליחידת זמן) לספיקה נפחית (נפח ליחידת זמן).
ספיקה היא מעשה הגדרה מקצועית לכמות זרימה (FLOW VOLUME) .
פלומטר – מד ספיקה, הוא מכשיר המודד ערכי ספיקה נפחית.
מספלומטר (מד ספיקה מסית) הוא מכשיר המודד ערכי ספיקה מסית.
אחד השימושים הנפוצים במושג ספיקה הוא בצנרת ובתעלות אוויר בהם נמדדות ספיקות של נוזלים שונים, גזים שונים ובהם כמובן אוויר.
במערכות רבות בתעשיות השונות זורמים נוזלים או גזים מסוגים שונים.
במערכות שונות יש לדאוג לבקרה, מדידה ושינויי תהליך ע”י שינויי זרימות ספיקות.

מהי לחות?
לחות היא מידת הרטיבות שנמצאת באוויר. היא יכולה להימדד כלחות מוחלטת שהיא מסת המים המצויה בנפח אוויר מסוים, או כפי שלרוב משתמשים כלחות יחסית, שהיא היחס של הלחות מוחלטת מחולקת בלחות המוחלטת שייצר טל באותה טמפרטורה.
לחות נמדדת ב% בתוך האוויר או בגזים בכלל.
לחות יחסית היא יחס המבוטא באחוזים בין כמות האדים שבאוויר בנפח ובטמפרטורה נתונים, לבין כמות האדים שאוויר בנפח זה יכול להכיל במצב של רוויה.
שינויים בטמפרטורה ובלחץ בגזים ישנו בשלב מסוים את אחוזי הלחות בהם.

מד לחות הוא מכשיר המיועד למדידת לחות יחסית בסביבה.
מערכות רבות בתעשיות השונות הפועלות בתחומי טמפרטורה שונים בגזים ובאוויר בעיקר, מושפעות ומבוקרות לחות.
במערכות שונות יש לדאוג לבקרה, מדידה ושינויי תהליך ע”י שינויי לחות וטמפרטורה .
במערכות מיזוג אוויר יש דגש מיוחד על נושא הלחות באוויר על מנת לא ליצור יובש באווירה.
כמו כן בחדרים נקיים, ואו חדרי אחסון לציוד מיוחד יש לשמור תמיד על לחות מבוקרת נתונה בסביבתם ע”י מערכות מיזוג האוויר שבהם.
להלן מדי הלחות הקיימים:
· מדי לחות אנלוגים או דיגיטלים
· מדי לחות משולבים מדי טמפרטורה
· מדי לחות ניידים.

מד זרימה הוא מכשיר המיועד למדוד כמות זרימת נוזל או גז בצינור או תעלה. להלן מדי הזרימה הקיימים:
· מדי זרימה אנלוגים – טיובה עם כדורית.מפסק זרימה מסוג דגל למים
· מדי זרימה דיגיטלים.
· מדי זרימה מסית דיגיטלית.
· מדדי זרימה דיגיטלים עם תשדורת לקריאה מרחוק.
· מדי זרימה מחומרי מבנה שונים.
· מדי זרימה מסוג טורבינה עם בלי תשדורת לקריאה מרחוק.
· שילוב חלק מהאפשרויות שהוזכרו לעיל.

מפסק זרימה הוא מכשיר המיועד להפסיק זרימה או להתראה על הפסקת הזרימה.
· מפסקי זרימה מסוג דגל לתעלות אוויר.
· מפסקי זרימה מסוג דגל לצנרת מים או נוזל.
· מפסקי זרימה על הקו בקטרים שונים.
· מפסקי זרימה עם מגעי חשמל מתחלפים.
· מפסקי זרימה מחומרי מבנה שונים.

רוצה להתלבט איתנו? יש לך שאלה בנושא מכשירי מדידה? אנחנו כאן. נשמח לעמוד לשירותך.

Error: Contact form not found.