UV Meter – ציוד מדידה לעוצמה וכמות תאורת uv

ציוד מדידה לעוצמה וכמות תאורת uv. מערכות להקרנה נקודתית או הקרנת שטח. 8 רגשים שונים להחלפה (זיהוי אוטומטי של הרגש) למדידת עוצמה וכמות תאורת uv, מדידת שני ערוצי מדידה עבור אורכי גל שונים בו זמנית.

כללי:
הדפסה.
יבוש לכה.
חיטוי.

ספציפי:
הזנת גליונות בהדפסת אופסט.
הדפסת מכתבים.
הדפסת פלקסו.