OKS 600-5Lt – שמן מינרלי משחרר חלודה

OKS 600-5Lt

שמן מינרלי חודר בעל צמיגות נמוכה, מגן בפני קורוזיה ומשחרר חלודה. שקוף, בעל יכולת שימון טובה בזכות אחוז גבוה של שמן. דוחה לחות ומים, ויעיל לטיפול ומניעת חריקות במנגנונים מכניים. מכיל חומרי השבחה.
גודל אריזה - 5Lt

עמיד בפגעי הסביבה, עמידות במים, הגנה בפני קורוזיה.
עמידות לטווח ארוך.
ניתן לריסוס במערכת אויר דחוס.
צמיגות VG 3.
יעיל בטווח טמפרטורות: מ- 30ºC- עד 60ºC+

לשחרור ברגים חלודים.
לשימון, להחלקה והורדת מקדם החיכוך, במנגנוני נעילה, צירים, מוטות מובילים, גלגלי שיניים, ותותבים.
להגנה בפני קורוזיה.
להגנה על מגעים חשמליים.
לניקוי חלקי מכונות ומשטחים ממשקעים ישנים של שמנים, גריז ודלק.
לניקוי מזוט ומשקעיו ממכלים ומחליפי חום.
להסרת דבק של מדבקות.

לפני השימוש יש לנקות את פני השטח ממזהמים.
יש לרסס, לטפטף, לטבול או להבריש בנדיבות על החלקים ולתת זמן לחומר לפעול. יש לחזור על הפעולה על פי הצורך.