OKS 536-5kg – ציפוי סיכה יבשה עם גרפיט

OKS 536-5kg

ציפוי סיכה יבשה עם גרפיט על בסיס מים, המתמצק באוויר. בעל כושר חדירות גבוה ולכן מתאים גם לסיכה יבשה של צירים ושרשראות בטמפרטורה גבוהה. סיכת מכלולים החשופים לעומסי שחיקה ועומסים תרמיים גבוהים: בתנורי טיפול טרמי, תנורי היתוך, כבשנים סובבים בתעשיית האלומיניום או הפלדה.
גודל אריזה - 5kg

הגרפיט מגיע לכל מקום קשה גישה ומתמצק בטמפרטורת החדר. 
עמידות כימית טובה ובעל הולכה חשמלית.
נצמד היטב לפני השטח, גם במשטחים אנכיים.
ניתן לדילול במים.
עמיד בפגעי הסביבה.

מתאים לעבודה בטמפרטורות גבוהות.
מותאם לתעשיית המזון.
ניתן לריסוס, כחומר הפרדה וסיכה לטווח ארוך בטמפרטורות גבוהות.
מתאים גם לאפליקציות בסביבה מאובקת.
למגוון רחב של שימושים בתעשייה, והובלה.

יש לנקות היטב את פני השטח ניקוי מכני תחילה, ואחר כך באמצעות 2610/2611 OKS.
יש לרסס/להבריש/לטבול שכבה דקה ואחידה בהתאם לצורך.  

25kg