OKS 250-250gr – משחת סיכה לבנה ללא מתכות

OKS 250-250gr

משחת סיכה קראמית לבנה רב תכליתית, על בסיס שמן סינתטי ומסמיך פוליאוריאה, נטולת מתכות, מאושרת למגע עם מזון בסיווג H2 ונצמדת היטב לפני השטח. דוחה לחות ומים (קרים וחמים), מגינה בפני קורוזיה. עמידה בטמפרטורה גבוהה למניעת היתפסות ושיתוך, בחיבורים מתברגים. מתאימה במיוחד לפלב"ם. עמידה בעומסי שחיקה גבוהים בזכות תוספי סיכה לבנים וטכנולוגיית Mox Active.

מתאימה לעבודה בטמפרטורות גבוהות.
עמידה בתנאי שחיקה בעומסים גבוהים.
עמידה במים.
הגנה בפני קורוזיה.
ידידותית לסביבת המשתמש.
יעילה בטווח טמפרטורות: מ-40ºC- עד 200/1400ºC+ .

להגנה על משטחים ותבריגים החשופים לטמפרטורות גבוהות ותנאי שיתוך סביבתיים במערכות מכניות ואחרות העובדות בטמפרטורות קיצוניות או בתנאי לחות.
מומלץ גם לחלקי נירוסטה.

יש למרוח שכבה כך שתפריד בין שני משטחי מתכת, או בין שני חלקי התבריג – בין הבורג לבין ההברגה הפנימית.
1 ק”ג  משחה מתאים לכיסוי של 45 מ”ר.

1Kg.
100Gr