OKS 200-1kg – משחת סיכה למניעת היתפסות

OKS 200-1kg

משחת הרכבה מבוססת שמן סינטטי להרכבות באפיצות נמוכה. מופיעה בגוון שחור. מכילה מוליבדן די סולפיד לקבלת מקדם חיכוך נמוך ולמניעת היתפסות. המשחה בעלת כושר היצמדות גבוה לפני השטח. עמידה בלחצי שחיקה גבוהים באמצעות טכנולוגיית Mox Active. משמשת גם להגנה נגד היתפסות, בתנועת החלקה.
גודל אריזה - 1kg

עמידות בתנאי שחיקה בעומסים גבוהים.
יעילה בטווח טמפרטורות: מ- 35ºC -עד- 450ºC+ .

בהרכבה וסיכה של חלקי מכונות-כאשר נדרש מקדם חיכוך נמוך.
למניעת נזקי הרכבה של חלקים המותאמים בלחץ.
להרצה של חלקים מלוטשים הפועלים בעומסי שחיקה גבוהים.

במריחה או בריסוס של שכבה דקה. אין צורך בשפשוף.