Loctite M31CL-50ml – דבק אפוקסי רפואי שקוף

Loctite M31CL-50ml

דבק אפוקסי דו רכיבי שקוף לחלוטין בעל צמיגות בינונית מאושר לשימוש באביזרים רפואיים. לאחר המיצוק מתקבלת הדבקה חזקה מאד וקשה בעלת עמידות מצוינת להלמים ובעלת עמידות גבוהה לחומרים כימיים רבים.
גודל אריזה - 50ml

להדבקות בהן נדרשת שקיפות אופטית מלאה.
בתעשיית האביזרים הרפואיים החד פעמיים כגון מחטי הזרקה, אביזרית ברפואת שיניים, משאבות דם אנדוסקופים קתטרים.