שמן סינתטי לקירור ועיבוד בהשחזה

AC-65-50-5kg

שמן סינתטי לחלוטין מסיס במים לקירור ועיבוד בהשחזה, עם תוספים אנטיקורוזיביים.
אינו מכיל מכיל שמן מינרלי, חנקן, תרכובות כלור אורגניות ואמינים עמידי חנקן. לעיבוד פלב"ם, פלדה, פלדות מיוחדות ויציקות ברזל. שימון וסילוק חום טובים, הגנה בפני קורוזיה.
גודל אריזה - 5kg

שימוש ארוך ללא שינוי תכונות והיווצרות בקטריות.
בעל כושר חדירות גבוה.
נוזל כחול
צפיפות ב-20°C (גר'/מ"ל): 1.1
רכיבים פעילים: 52.7%
pH 9.5
נק' הבזקה: 101°C<
צמיגות ב-20°C (גובלט): >59 שנ'

לעיבוד פלב"ם, פלדה, פלדות מיוחדות ויציקות ברזל.

20kg