מפסק גובה – Level Switch

מפסקי גובה הם בעלי צורות שונות ופועלים בשיטות מדידה מגוונות. מפסקי גובה מיועדים להתקנה במיכלי אחסון לנוזלים או אבקות.

לחיווי מצב נמוך או גבוה במיכל סילו.
התקנה מלמעלה. 
אורך רגש על פי דרישה.
אפשרות למוגן פיצוץ.
ניתן לקבל מפסקי גובה בתצורות שונות ובמתחי הפעלה שונים.