UVACUBE 100 – תא קרינת uv

UVACUBE 100

תא קרינת UV, מתאים במיוחד לשימוש במעבדות פיתוח.

ישום כללי:
יבוש לכה.
חיטוי.

ישום ספציפי:
הדפסה של תקליטורים.
רכיבים אלקטרוניים כגון מעגלים מודפסים.