UV Scan – מכשיר מדידה לאנרגיית uv

מתקן מדידה לאנרגיית UV שנספגה ב-teas uv strip. ניתן לשמור תוצאות המדידה במכשיר, לצורך השוואה בין מדידות שונות. ניתן להפחית בזבוז חומרי גלם ולשפר את איכות הייצור על ידי בדיקות עוצמה ואנרגיית ה-UV המשמשים בתהליך הייצור.
ניתן להזמין כבל להעברת נתונים ממכשיר המדידה, למחשב.

כללי:
הדפסה,יבוש לכה,הדבקה,עיטוף (קפסוליזציה),חשיפת UV.

ספציפי:
הדפסת מכתבים, הדפסת פלקסו, הדפסת ink jet, הדפסת אופסט.