Overview Sun simulation – יחידת הדמיית שמש

יחידות הדמיית שמש, בעלות ביצועים גבוהים וקרינה מסיבית, לבדיקות קרינה סולאריות. משמשות לבדיקות זיקון של מוצרים(aging), מבחני עמידות צבע בקרינת שמש. בדיקת חומרים פוטו-כימיקאלים. ומשמשים מקור קרינה סולארית בתאי בדיקה מדמי מזג-אוויר.


להדפסה.
ליבוש לכה.
למדידת UV
להדפסת ink jet.
לרכיבים להולכת אור.