OKS 221-400ml – תרסיס סיכה שחור מרוכז

OKS 221-400ml

תרסיס סיכה בצבע שחור לאפקטיביות מיידית. התרסיס מכיל מוליבדן די סולפיד לקבלת מקדם חיכוך נמוך ביותר (0.05 ) וכושר היצמדות גבוה לפני השטח. עמידה בלחצי שחיקה גבוהים. משמשת גם להגנה נגד היתפסות בתנועה.
יעילה בטווח טמפרטורות: מ- 35ºC -עד- 450ºC+ .
400ml

עמידות בתנאי שחיקה בעומסים גבוהים.

להרכבה וסיכה של חלקי מכונות – כאשר נדרש מקדם חיכוך נמוך במיוחד.
למניעת נזקי הרכבה של חלקים המותאמים בלחץ.
להרצה של חלקים מלוטשים הפועלים בעומסי שחיקה גבוהים מאד.

במריחה או על ידי ריסוס שכבה דקה.