Loctite N1000-2LB- משחה למניעת היתפסות – אנטיסייז

Loctite N1000-2LB

משחה למניעת התפסות ברגים גם לאחר שהייה בטמפרטורה גבוהה מאד, מקטינה את מקדם החיכוך בסגירה, מונעת קורוזיה ומאפשרת פתיחה קלה של התבריג.
גודל אריזה - 2LB