Loctite M21HP-50ml – דבק רפואי לאביזרים רפואים

Loctite M21HP-50ml

דבק אפוקסי דו רכיבי בעל צמיגות בינונית מאושר לשימוש באביזרים רפואיים. לאחר המיצוק מתקבלת הדבקה חזקה מאד וקשה בעלת התנגדות חשמלית גבוהה ובעלת עמידות גבוהה לחומרים כימיים רבים.
גודל אריזה - 50ml

הדבק נפוץ מאד בתעשיית האביזרים הרפואיים החד פעמיים כגון:
מחטי הזרקה.
אביזרים ברפואת שיניים.
משאבות דם אנדוסקופים קתטרים.