Loctite EA-9309.NA-1QT דבק אפוקסי תעופתי

Loctite EA-9309.NA-1QT

דבק אפוקסי דו רכיבי משחתי ליישומים תעופתיים, מותאם במיוחד להדבקת יריעות מתכת למבנה "חלת דבש" להשגת חוזק גבוה תוך שמירה על גמישות.
גודל אריזה - 1qt

עמיד בלחות, מים וחומרים כימיים רבים.
בעל חוזק קילוף גבוה מאד.